Penzijní společnosti

Český finanční trh zaznamenal v roce 2012 zajímavé proměny. Všechny penzijní fondy se přeměnily na penzijní společnosti. Tato změna byla zapříčiněna změnou legislativy, takže dřívější penzijní fondy neměly na vybranou, zda se stanou nebo nestanou penzijními společnostmi. Vláda ČR touto změnou sledovala zprůhlednění hospodaření penzijních fondů a zjednodušení kontroly pro ČNB, která si delší dobu stěžovala na nepřehledné účetnictví penzijních fondů. Nové penzijní společnosti měly všechny neduhy penzijních fondů zlikvidovat a zároveň připravit půdu pro penzijní reformu 2013.

Jak fungují penzijní společnosti?

Penzijní společnosti existují oficiálně od ledna 2013. V průběhu roku 2012 získávaly penzijní fondy od České národní banky licenci na provozování penzijních společností. O licence na provozování penzijních společností zažádaly nejen dřívější penzijní fondy, ale dokonce se objevilo několik nových subjektů, které měly zájem o vstup do nového systému penzijních společností. Mezi novými penzijními subjekty se tak objevila Raiffeisenbank nebo Conseq.

Proč vznikly penzijní společnosti?

Vznikem penzijních společností se stát snaží ochránit účastníky penzijního připojištění a důchodového spoření. Samotné penzijní společnosti při svém vzniku musely vložit základní kapitál, který byl následně oddělen od majetku účastníků penzijních připojištění a důchodových spoření. Peníze banky či pojišťovny a peníze střadatele jsou oddělené a nehrozí tudíž nelegální vyvádění prostředků z penzijních společností.

Jak hospodaří penzijní společnosti?

Vedle rozdělení majetků přináší transformace penzijních společností ještě jednu výhodu. Nově bude totiž velmi dobře vidět, jakým způsobem nakládají penzijní společnosti s majetkem svých účastníků. Dřívější penzijní fondy umožňovaly neprůhledné vyplácení vysokých provizí za sjednání nových smluv, přičemž náklady byly různými způsoby ukrývány nebo posouvány do budoucnosti. Penzijní společnosti již takovou možnost mít nebudou. Jinak řečeno, každá koruna, kterou penzijní společnost utratí, bude dohledatelná. Účastníci penzijního připojištění nebo důchodového spoření uvidí, která penzijní společnosti rozhazuje a která spoří.