Důchodové spoření

Důchodové reforma 2013

Důchodové spoření se stalo ústředním finančním tématem posledních týdnů. Jde totiž o novinku důchodové reformy 2013, která má zajistit zlepšení deficitu důchodového systému. Již celé desetiletí se v České republice mluvilo o důchodové reformě, která by dokázala vyřešit problém se stárnoucí populací, avšak žádná politická strana nechtěla toto kyselé jablko nakousnout. Až v roce 2012 byla vytvořena nová důchodové reforma, která má za úkol připravit současné třicátníky na odchod do důchodu. Penzijní reforma 2013 se stala skutečností a přinesla mnoho nového. Každý, kdo se chce zajistit na klidné stáří, by se měl podívat, co ho čeká a jak si může zajistit spokojený odchod do důchodu.

Jak vypadá druhý pilíř?

Druhý pilíř, důchodové spoření, vznikl z podnětu expertní poradenské skupiny Vlády ČR. Myšlenka důchodového spoření spočívá ve snaze naučit mladé lidi začít si individuálně spořit. Stát tím, že nechal vzniknout druhý pilíř, přiznal, že v budoucnosti bude mít velké problémy s financováním důchodů. Aby tedy nemusel zvyšovat odvody na sociální pojištění a věk odchodu do důchodu, přišel s jednoduchým způsobem, jak by si měli mladí lidé spořit. Důchodové spoření umožňuje vyvést část prostředků ze sociálního pojištění na soukromý investiční účet, ze kterého budou mladí později čerpat důchod.

Proč vznikla důchodové reforma 2013?

Hodně lidí napadá, proč vlastně vznikla důchodové reforma 2013. Odpověď je překvapivě jednoduchá. Česká populace stárne. Rodí se menší počet dětí, než přibývá důchodců. Současný důchodový systém je založen na principu, kdy dva pracující živí jednoho důchodce. To se však v budoucnosti změní. Do roku 2050 by se tento poměr měl změnit na 1,2 pracujícího ku 1 důchodci. Průběžný systém výplaty důchodů se tedy dostane do závažných problémů. Standardním řešením této situace je zvýšení věku odchodu do důchodu, zvýšením odvodů na sociální pojištění nebo snížení důchodů. Ani jedna z těchto variant však nepřipadá již v úvahu. Stát tedy musel přijít s něčím zcela novým.

Jak budou vypadat důchody?

V budoucnosti by se současní třicátníci měli opírat při odchodu do důchodu o tři základní pilíře důchodového systému. Tím prvním zůstane státní starobní důchod, který bude vyplácen na základě odvodů na sociální pojištění. Otázkou u státního důchodu zůstává jeho výše. Druhým pilířem by mělo být takzvané důchodové spoření, tedy novinka, kterou stát zavedl od ledna 2013 jako součást důchodové reformy 2013. Z tohoto druhého pilíře by důchodce měl čerpat zhruba 20 až 30 % svého příjmu v důchodu. Třetím pilířem současných třicátníků by mělo být klasické penzijní připojištění, které by mělo vyplácet zhruba 10% z důchodu.