Než založíte důchodové spoření

Princip druhého pilíře, důchodového spoření, je ve své podstatě velmi jednoduchý. Stát nabízí občanům možnost začít si spořit individuálně a získat tak větší finanční nezávislost. Pro mnoho mladých lidí bude tato výhoda druhého pilíře klíčová při rozhodování, zda-li vstoupí do důchodového spoření. Na druhou stranu je zapotřebí upozornit na několik velmi důležitých skutečností, které výrazným způsobem promlouvají do rozhodování o vstupu do druhého pilíře.

Z druhého pilíře nelze vystoupit

Rozhodnutí, zda vstoupíte do druhého pilíře, důchodového spoření, je jednorázové a konečné. Z druhého pilíře nelze vystoupit ani ho nelze pozastavit. Tím, že se dotyčný rozhodne pro vstup do důchodového spoření, bere na sebe závazek účastnit se v druhém pilíři po dobu třiceti nebo čtyřiceti let. Zkrátka bude spořit od vstupu do doby odchodu do důchodu. Rozhodnutí o vstupu do druhého pilíře by se tedy mělo vždy dobře promyslet.

Mezi penzijními společnostmi lze přestupovat

Výhodou druhého pilíře je skutečnost, že lze přestupovat mezi jednotlivými investičními programy v rámci jedné penzijní společnosti. Dokonce lze i přestupovat mezi jednotlivými penzijními společnostmi. Tedy v okamžiku, kdyby dotyčný měl pocit, že současná penzijní společnost není dostatečně kapitálově silná, pak má možnost převést své úspory jinam. To je bezesporu důležité výhoda důchodového spoření.

Peníze z druhého pilíře se dědí

Další výhodou druhého pilíře je to, že se naspořené prostředky v případě úmrtí střadatele stanou součástí dědického řízení. Účastník důchodového spoření má tedy možnost svým spořením zajistit své nejbližší, a to na úkor státu, neboť odvedené důchodové pojištění se nedědí. Pro středněpříjmových rodin to může být zajímavý argument pro založení důchodového spoření.

Důchodové spoření lze vyplácet třemi penzemi

Při odchodu do důchodu si střadatel u své penzijní společnosti sjednává příslušný typ důchodu. Existují tři druhy důchodů. První typ vyplácí střadateli důchod po dobu dvaceti let. Druhý vyplácí doživotní důchod, výše důchodu je pak ovlivněna střední dobou dožití. Třetí způsob důchodu nabízí výplatu důchodu po dobu dvaceti let a k tomu tři roky pozůstalostní penze pro příbuzné. Důchod je pak logicky o nějaké procento nižší než v prvním případě. Typ penze se volí až v době odchodu do důchodu.

Založení důchodového spoření je zdarma

Založení a správa důchodového spoření je zdarma. Penzijní společnosti mají pouze právo účtovat si poplatky za správu aktiv, které jsou však navíc právně ošetřeny zákonem. To znamená, že penzijní společnosti mají u každého investičního programu jistý poplatkový strop. Některé penzijní společnosti již avizovaly, že tyto poplatky budou vybírat v minimální výši. Vyplatí se tedy porozhlédnout se v konkurenci penzijních společností.