Zajištění peněz

Jak jsou ochráněny úspory u penzijních fondů?

Na penzijní fondy se nevztahuje zákon o pojištění vkladů. Neznamená to však, že by penzijní fondy nebyly zajištěné. Současná právní legislativa dává správci penzijního fondu velmi omezené možnosti, jak jemu svěřené peníze může investovat. Drtivá většina peněz je tudíž investována do státních dluhopisů, tím je zajištěna stabilita výnosů.

Co když bankovní skupina, pod kterou penzijní připojištění spadá, zkrachuje?

Nový zákon o penzijním připojištění, který byl schválen v rámci důchodové reformy, nařizuje přeměnu všech penzijních fondů na penzijní společnosti. V penzijních společnostech bude přísně oddělen majetek jednotlivých účastníků od majetku správce. V případě, že by bankovní skupina, pod kterou penzijní připojištění spadá, zkrachovala, Česká národní banka by určila nového správce finančních prostředků. Ve své podstatě na místo bankovní skupiny A bude peníze spravovat za stejných podmínek bankovní skupina B. Nemůže se stát, že by krachem banky byl postihnut přímo účastník penzijního připojištění.

Kam se mohu obrátit, pakliže se mi nelíbí chování penzijního fondu?

Celý finanční trh v České republice dozoruje Česká národní banka. Ta má oprávnění a povinnost v případě podezření z nekalého jednání nějakého subjektu na finančním trhu okamžitě zasáhnout. Jakékoliv stížnosti či upozornění je zapotřebí směřovat na Českou národní banku.

Mohou zkrachovat státní dluhopisy?

Státní dluhopisy jsou cenné papíry, který emitují jednotlivé země. Záleží na mnoha faktorech, které ovlivňují kvalitu státních dluhopisů. Obecně se dá však říci, že za současné ekonomické situace jsou české státní dluhopisy maximálně bezpečné. Dokonce na českých státních dluhopisech neustále klesá výnos, což je známka toho, že je finanční trh vnímá jako bezpečný přístav.