Jak funguje druhý pilíř?

Základními otázkami ohledně důchodového spoření jsou, jak vlastně funguje druhý pilíř? Jakým způsobem stát nastavil podmínky pro vstup do důchodového spoření? Pro koho je vůbec výhodný druhý pilíř? Otázek je zkrátka mnoho, alespoň na ty základní je dobré znát odpověď, neboť jde o zásadní věc ve vztahu k osobním a rodinným financím. Penzijní reforma 2013 vstupuje do rodinných rozpočtů každé domácnosti. Ať se tedy stane pomocníkem a přítelem.

Jak funguje druhý pilíř?

Princip druhého pilíře spočívá v tom, že stát umožní každému pracujícímu, aby si vyvedl část svých měsíčních odvodů na  důchodovém pojištění do soukromého důchodového spoření. Konkrétně stát umožní, aby si pracující vyvedl 3% důchodového pojištění, které za něho platí zaměstnavatel, na svůj soukromý investiční účet. Ten je veden u komerční penzijní společnosti. Podmínkou této transakce je, že dotyčný musí ještě ze své výplaty odvést další 2 % na investiční účet. Celkově tedy odvede zhruba 5 % ze své měsíční výplaty na důchodové spoření.

Výhody druhého pilíře?

Hlavní výhodou druhého pilíře je možnost získat větší nezávislost na státu. Účastník druhého pilíře získá větší svobodu volby odchodu do důchodu a větší finanční nezávislost. V současnosti jsou důchodci plně závislí na výplatách důchodů od státu. V budoucnosti bude státní důchod pouze jednou z mnoha složek příjmů. Diverzifikace důchodů přinese více sociálních jistot do života budoucích důchodců. Výhodou druhého pilíře je to, že budoucí důchodci nebudou stoprocentně závislí na státu.

Nevýhody důchodového spoření

Hlavní nevýhodou důchodového spoření je jeho dlouhodobost. Jde o spoření na celý aktivní život. Vedle toho lze jako nevýhodu důchodového spoření brát to, že dotyčný nemá možnost přerušit platby do důchodového spoření. Prostě když na rodinný rozpočet přijde finanční tíseň, tak střadatel nemá možnost přerušit platby do druhého pilíře. Především pro nízkopříjmové rodiny to může být velká nevýhoda důchodového spoření.

Jak se zhodnocují peníze ve druhém pilíři?

Každý účastník druhého pilíře dává při uzavírání smlouvy instrukce penzijní společnosti, jakým způsobem si přeje zhodnocovat své finance. Na výběr má z několika variant. Konzervativní strategie přinášejí malý, ale jistý výnos. Dynamické investiční strategie dávají prostor penzijním společnostem získat větší potenciál výnosu. Avšak to vše se děje za cenu nárůstu rizika. Pro mladé lidi se tedy více hodí dynamické strategie, které mohou v dlouhodobém průměru vydělat i 6% p.a., zatímco lidé ve středním věku by měli volit opatrné konzervativní strategie s výnosy okolo 3 % p.a..