FAQ

Jsou peníze v penzijním připojištění pojištěné?

Ne. Na penzijní připojištění se nevztahuje zákon o pojištění vkladů. Jedná se totiž o spoření prostřednictvím podílových fondů, které nemůže být ze zákona pojištěno. Pro uklidnění však nutno dodat, že současné penzijní fondy investují svěřené peníze velmi konzervativně. Správci penzijních fondů v současné době směřují více než 90% prostředků do českých státních dluhopisů.

Mohu penzijní připojištění zrušit kdykoliv?

Ano. Jestliže se účastník rozhodne zrušit penzijní připojištění a nemá nárok na výplatu starobní penze, pak dochází k výplatě tzv. odbytného. Střadatel přijde o všechny státní podpory a výnosy jsou mu zdaněny 15% srážkovou daní. Peníze navíc dostane zhruba za 5 měsíců od podání výpovědi.

Platím něco za penzijní připojištění?

Ne. Penzijní připojištění je zdarma. Neplatí se za zřízení nebo vedení penzijního připojištění. Dokonce i výpisy z individuálních účtů jsou zdarma. Penzijní fond si totiž své náklady započítává již do konečného zisku, takže jakékoliv poplatky jsou započteny v ročním zhodnocení.

Co když umřu?

Pakliže účastník zemře, tak jeho prostředky mohou přejít přes pozůstalostní penzi na určené osoby. V případě, že nemá sjednanou pozůstalostní penzi,stanou se úspory v penzijním připojištěním předmětem dědického řízení. Pakliže ale dojde na dědické řízení, tak stát žádá o navrácení státních příspěvků. Je tedy dobré si pozůstalostní penzi sjednávat.

Co inflace a penzijní připojištění?

Pokud jde o zhodnocení finančních prostředků přes penzijní připojištění, tak vždy je mít třeba na paměti, že penzijní připojištění platí za velmi konzervativní způsob zhodnocování prostředků. Dlouhodobý výnos tedy bude zhruba kopírovat inflaci. Dle historických dat si penzijní fondy udržují zhodnocení okolo 3% p.a. Tím tedy zhruba kopírují inflaci.

Má cenu si vůbec spořit na stáří?

Ano, má. Při dnešním demografickém vývoji v České republice je jen otázka času, kdy dojde k postupnému zhroucení průběžného systému financování důchodů. V budoucnosti bude na jednoho důchodce pracovat 1,5 pracujícího, což je žalostně málo. Stát tak bude muset důchody výrazně dotovat, na to nemá peníze, nebo přistoupit k postupnému snižování důchodů. Spořit si individuálně má smysl.